Mineralna gostota kosti in zeleni čaj

Določanje mineralne gostote kosti je metoda za odkrivanje osteoporoze, napredujče bolezni, za katero je značilno zmanjševanje kostne mase in posledično večja krhkost kosti in nagnjenost k zlomom. Zmanševanje kostne mase se prične po 40 letu in znaša približno 1,2 % letno, pri ženskah po menopavzi pa celo od 2 – 3% letno. Pri ljudeh, ki imajo višjo najvišjo gostoto kosti (okoli 25 leta starosti) traja dlje, da kostna masa pade do kritične meje, kjer je kost lahko lomljiva. Na najvišjo gostoto kosti vpliva mnogo dejavnikov, med drugim spol, stanje hormonskega sistema, prehrana, razvade (npr. kajenje in pitje alkohola) in telesna aktivnost. Iz napisanega je torej razvidno, da lahko človek s svojim ravnanjem veliko pripomore k zdravju svojih kosti. In kaj je boljšega za zdravje kot… čaj.

Raziskovalci so se v eni od raziskav lotili ovrednotenja vpliva sestavin izvlečkov zelenega čaja (kofein, fitoestrogeni, flurid in drugi) na mineralno gostoto kosti odraslih (nad 30 let) oseb. Redni uporabniki čaja (6 – 10 let) so imeli večjo mineralno gostoto ledvenega dela hrbtenice v primerjavi z nerednimi uporabniki. Odrasli, ki so redno pili čaj že več kot 10 let so imeli večjo mineralno gostoto kosti na vseh merjenih delih telesa (ledveni in vratni del hrbtenice, kolki).

Rezultati te raziskave torej kažejo, da ima redno pitje čaja pri odraslih koristen vpliv na mineralno gostoto kosti celega telesa in je tako lahko pomemben dejavnik pri preprečevanju pojava osteoporoze. (Arch Intern Med, 162: 1001 – 1006, 2005)