Prehrana, telesna vadba in
zdravje v luči znanosti.

Do zdravega, aktivnega življenjskega sloga ljudem pomagamo že od leta 2001.

Online prehransko izobraževanje in coaching

Z znanjem in spremembo navad do dolgoročno vzdržnih rezultatov

Želite, da vam pomagamo urediti prehrano in doseči želene cilje? Pridružite se prehranskemu izobraževanju in coachingu, s katerim vam bomo pomagali do boljših prehranskih in drugih navad in dolgoročno vzdržnih rezultatov. Postanite vitalnejši, vitkejši, telesno in mentalno sposobnejši. Prevzemite nadzor nad svojim življenjem in posledično zdravjem, počutjem in telesnim izgledom. Več o programu

Cenim.se prehransko izobraževanje in coaching

Pregledni članki strokovne literature in ostali prispevki

Cenimo znanost. Že od cca. leta 1995 spremljamo strokovni razvoj na področjih prehrane, vadbe in zdravja ter redno objavljamo članke na omenjene teme. Od leta 2006 tudi na Cenim.se.

Arhiv člankov

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Policiklični aromatski ogljikovodiki spadajo med najbolj razširjene organske onesnaževalce, od katerih so številni kancerogeni, mutageni in teratogeni, in, podobno kot heterociklični amini, v večjih količinah nastajajo tudi med (neprimernim) pečenjem mesa na žaru oz. pri zelo visokih temperaturah.

Beljakovine, kalcij, osteoporoza

V popularnih medijih se še vedno pojavljajo prispevki, ki opozarjajo, da beljakovine povzročajo “zakislenost / zakisanost telesa”, izplavljanje kalcija iz kosti in osteoporozo, ter v tem kontekstu priporočila o omejevanju uživanja beljakovin, predvsem tistih živalskega izvora.

Vse je v glavi

Mentalni vidiki programa hujšanja in oblikovanja telesa so bistvenega pomena za dosego zastavljenih ciljev. Uspeh je povezan in odvisen od treh ključnih dejavnikov – discipline, samokontrole in konsistentnosti.