Indeks telesne mase

Kaj bi storili, če bi morali na preprost, a še vedno dovolj natančen način ugotoviti, ali je nekdo predebel, presuh ali ravno pravšnje teže? Bi ga samo stehtali? Ga potipali in ugotovili njegovo mehkobo na trebuhu ali zadnjici? Zmerili obseg okrog trebuha? Verjetno ne. Verjetno bi določili razmerje med njegovo telesno težo in višino in to primerjali s statističnimi podatki. In tukaj nastopi indeks telesne mase.

Kaj je indeks telesne mase?

Indeks telesne mase (ITM) je razmerje med telesno težo v kilogramih in kvadratom telesne višine v metrih, s pomočjo katerega lahko ugotovimo, ali je nekdo prelahek, pretežek ali ravno pravšnje teže.

ITM = telesna teža (kg) / telesna višina (m) x telesna višina (m)

Indeks telesne mase je bil izumljen okrog leta 1850, od 80-ih let prejšnjega stoletja pa velja kot mednarodni standard za določanje prekomerne telesne teže. Pred tem je sicer že bil v uporabi, a zdravniki so večinoma uporabljali tabele, ki so – posebej za moške in ženske – prikazovale razpon telesne teže za vsak centimeter višine.

Spodnji graf prikazuje razvrščanje odraslih ljudi v skupine glede na indeks telesne mase.

indeks telesne mase

Indeks telesne mase se zaradi drugačne telesne sestave in stalnega spreminjanja teže in višine pri otrocih določa nekoliko drugače. Sam izračun je enak kot pri odraslih, nato pa se rezultat primerja s tipičnimi rezultati otrok istega spola in starosti. ITM pod 5 percentilov kaže na premajhno telesno težo, nad 95 pa na previsko telesno težo in možnost kasnejše debelosti.

Indeks telesne mase za deklice

itm - deklice

Indeks telesne mase za dečke

itm - fantje

Uporabnost in pomanjkljivosti indeksa telesne mase

Indeks telesne mase je najbolj uporaben pri preučevanju vpliva telesne teže na zdravje populacije, pri razvrščanju posameznikov pa ima neketere zelo pomembne omejitve.

V uvodu tega članka je zastavljeno vprašanje, kako čim lažje ugotoviti, ali je nekdo predebel, presuh ali ravno pravšnje teže, v nadaljevanju pa je nato zapisano, da s pomočjo indeksa telesne mase ugotovimo, ali je nekdo prelahek, pretežek ali ravno pravšnje teže. V čem je težava? Če je nekdo prelahek (določeno z ITM), še ne pomeni, da je presuh. In če je nekdo pretežek (določeno z ITM), še ne pomeni, da je predebel. Neupoštevanje telesne sestave je ena glavnih pomanjkljivosti indeksa telesne mase. Čeprav ITM velja za večino populacije, je v določenih primerih povsem neprimeren za razvršanje posameznikov.

Ena od skupin, pri kateri je uporaba indeksa telesne mase zelo vprašljiva, so športniki (šprint, težkoatletske discipline, rugby, boks itd.). Če je športnik visok 181 cm in ima 90 kg, je njegov ITM 27,5 kg/m2, kar ga uvršča med ljudi s prekomerno telesno težo, čeprav ima le 10% telesne maščobe. Podobno je z izrazitimi mezomorfi.

Razvršanje na podlagi indeksa telesne mase je lahko neprimerno tudi pri starejših ljudeh, saj je lahko zaradi zmanjšanja kostne in mišične mase ter sorazmernega povečanja maščobnega tkiva ITM v mejah normale. Enako velja za ljudi, ki se poslužujejo raznih hitrih in neprimernih shujševalnih diet, s kateri dosežejo le izgubo vode in mišične mase, količina telesne maščobe, ki je resnični zdravstveni in estetski problem, pa ostane skoraj nepremenjena.

Indeks telesne mase je lahko neprimerno orodje tudi pri nekaterih etničnih skupinah, saj se morfološko bistveno razlikujejo od večinske svetovne populacije. Tak primer so npr. jugovzhodni Azijci, ki imajo zaradi tega primerno prilagojeno razvrščanje v kategorije.

Zaradi možnosti napak indeks telesne mase nikoli ne bi smel biti edini pokazatelj primernosti telesne teže. Prav tako zaradi možnosti napak in številnih drugih možnih dejavnikov tveganja ITM ne bi smel biti edini kriterij za uvrščanje posameznikov v določene rizične skupine. Čeprav je to znano in čeprav je pri razvršnaju posameznikov po novejših priporočilih treba upoštevati še obseg trebuha (abdominalna maščoba) in nekatere druge dejavnike tveganja, ki so povezani z debelostjo (npr. kajenje, visok LDL in nizek HDL holesterol, visok krvni tlak itd.), nekateri zdravniki še vedno predpisujejo restriktivne (shujševalne) diete le na podlagi ITM.