Čedalje več žensk vadi z utežmi

Vadba z utežmi velja za domeno moških, vendar se športno-rekreativne navade žensk v razvitem svetu izrazito spreminjajo. Z vadbo z utežmi kot osnovno vadbo se je leta 1998 ukvarjalo približno 18% prebivalstva v razvitem svetu, leta 2006 pa so raziskovalci opazili, da se je ta delež dvignil na 20%.

Izsledki raziskave pa so pokazali zanimivo dejstvo: število moških, ki trenirajo z utežmi, je ostalo isto – delež med vsemi moškimi znaša 21,5 %, bistveno pa se je povečalo število žensk, ki so v svojo gibalno rutino uvedle tudi vadbo z utežmi: leta 1998 jih je bilo komaj 14,5%, po 8 letih pa že 17,5%. Skoraj petina žensk premetava uteži dvakrat tedensko.

V raziskavi so znanstvenike zanimali tudi razlogi za vadbo z utežmi pri ženskah. S pogovori so ugotovili, da obstajata dva glavna motiva: imeti lepo telo in preprečiti izgubo kostne gostote. Trening z utežmi namreč izrazito pozitivno deluje v smislu preprečevanja nastanka osteoporoze.