Sirotka, vzdržljivost, glikogen

Pretekle raziskave so pokazale, da sirotka oz. sirotkine beljakovine z vplivanjem na aktivnost glukoregulatornih encimov v skeletnih mišicah izboljšajo privzem glukoze. Kako to vpliva na športnikovo vzdržljivost in regeneracijo glikogena po telesni aktivnosti je še vedno predmet znanstvenih raziskav in debat, in nedavna raziskava, ki je bila objavljena v strokovni reviji Nutrition, je nov korak k boljšemu razumevanju omenjene teme.

Namen raziskave je bil preučiti vpliv sirotkinih beljakovin iz prehrane na vzdržljivost in regeneracijo glikogena v povezavi s treningom  ter določiti beljakovine v plazmi, ki bi bile lahko pokazatelj  fizičnih sprememb oz. prilagoditev.

Raziskava, ki je trajala 4 tedne, je bila opravljena na miših, ki so bile razdeljene v 4 skupine:

  1. neaktivne,
  2. neaktivne, ki so s hrano uživale tudi hidrolizat sirotkinih beljakovin,
  3. aktivne in
  4. aktivne,  ki so s hrano uživale tudi hidrolizat sirotkinih beljakovin.

Aktivne miši so v nadzorovanih pogojih tekle 5x tedensko, pri vseh miših pa je bilo opravljeno profiliranje beljakovin v vzorcu plazme ter meritve vzdržljivosti in količine glikogena v dvoglavi mečni mišici (m. gastroknemius).

Po štirih tednih se je vzdržljivost aktivnih miši, ki so uživale tudi sirotko, bistveno bolj povečala kot vzdržljivost miši iz ostalih skupin. Zaloga glikogena se je povečala mišim iz obeh aktivnih skupin, vendar je bilo povečanje pri miših, ki so uživale tudi sirotkine beljakovine, večje. Plazemske beljakovine apolipoprotein A-II in apolipoprotein C-I ter β(2)-glikoprotein-1 so bile bistveno povišane samo pri miših, ki bile aktivne in hkrati uživale tudi sirotko.

Rezultati ti raziskave so torej pokazali, da sirotkine beljakovine ugodno vplivajo na vzdržljivost, količino mišičnega glikogena in da so spremembe omenjenih treh plazemskih beljakovin lahko dober pokazatelj izboljšanja vzdržljivosti in regeneracije glikogena ter dejansko tudi del mehanizma, ki je odgovoren za pozitivne učinke sirotkinih beljakovin.

Literatura

  1. Aoi W et al. Dietary whey hydrolysate with exercise alters the plasma protein profile: A comprehensive protein analysis.  Nutrition, dec. 2010.