Paradižnik in peroksidacija lipidov

Prosti radikali so visoko reaktivne molekule, ki nastajajo kot stranski produkt povsem normalnih kemičnih reakcij presnove v telesnih celicah in pod vplivom škodljivih zunanjih dejavnikov, kot so cigaretni dim, razne kemikalije, strupi, UV žarki, smog itd. Glavni škodljivi učinki prostih radikalov v telesu so poškodbe genetskega materiala in celičnih sten zaradi peroksidacije membranskih lipidov. Slednje je eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek ateroskleroze in drugih srčno-žilnih bolezni.

Peroksidacija membranskih lipidov označuje proces oksidativne razgradnje lipidov v stenah telesnih celic, pri katerem prosti radikali ukradejo elektrone omenjenim lipidom, kar ima za posledico poškodbe celičnih sten. Ta proces poteka v treh korakih: iniciacija oz. začetek, razširjanje (verižna reakcija prostih radikalov; ko prosti radikal reagira vedno nastane še en nov prosti radikal) in prekinitev.

Verižna reakcija nastajanja novih prostih radikalov poteka, dokler iz dveh radikalov ne nastane nevtralna vrsta. To se lahko zgodi šele takrat, ko je koncentracija prostih radikalov dovolj visoka, da obstaja velika verjetnost “srečanja” dveh prostih radikalov. V telesu pa obstajajo tudi mehanizmi, ki pospešujejo zaključek verižne reakcije. Ti mehanizmi vključujejo delovanje raznih encimov (katalaza, peroksidaza, superoksid dismutaza) in antioksidantov (npr. vitamin A, C, E, karotenoidi). Slednje lahko v grobem razdelimo na vodotopne, ki reagirajo s prostimi radikali v znotrajcelični tekočini in krvni plazmi, in topne v maščobah, ki ščitijo celične stene pred peroksidacijo lipidov. Med topne v maščobah spada tudi karotenoid likopen.

Največ likopena se nahaja v paradižniku oz. paradižnikovih izdelkih, npr. ketchupu, soku ali paradižnikovi kaši (količino likopena v različnih živilih lahko preverite v tabeli hranilnih vrednosti). Toplotna in mehanična obdelava paradižnika zelo poveča biološko izkoristljivost likopena. Ker je topen v maščobah, naj bi nekaj dodane maščobe pri pripravi jedi (oz. maščoba v preostali hrani) izboljšalo absorpcijo.

Raziskave kažejo, da lahko redno uživanje paradižnika in njegovih izdelkov učinkovito preprečuje oz. zmanjšuje škodo na celičnih stenah, ki jo povzročijo prosti radikali.

V eni od številnih raziskav na to temo (1) je 12 ljudi 1 teden uživalo hrano, ki je vsebovala zelo malo karotenoidov, nato pa so za tri tedne tej hrani dodali le še različne paradižnikove izdelke, ki so zagotovili približno 8 mg likopena dnevno. Sodelujoči so redno dajali kri, v kateri je bila merjena koncentracija karotenoidov in antioksidativna kapaciteta plazme. V urinu je bil merjen eden od markerjev oksidativnega stresa (prostaglandin 8-iso-PGF(2alfa)).

Rezultati so pokazali, da se je koncentracija karotenoidov v krvi v prvem tednu raziskave bistveno zmanjšala, zatem pa se je zaradi uživanja paradižnikovih izdelkov koncentracija likopena bistveno povečala. In čeprav celotna antioksidantna kapaciteta plazme med celotno raziskavo ni nihala, se je v obdobju uživanja paradižnikovih izdelkov oksidacija LDL holesterola zmanjšala. Zmanjšalo se je tudi izločanje 8-iso-PGF(2alfa) v urin.

Rezultati kažejo na pomembno vlogo paradižnikovih izdelkov pri preventivi peroksidacije lipidov in s tem tudi zmanjšanju tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni. Do podobnih (pozitivnih) rezultatov so prišle tudi številne druge raziskave.

Literatura

  1. Visioli F, Riso P, Grande S, Galli C, Porrini M. Protective activity of tomato products on in vivo markers of lipid oxidation. Eur J Nutr, 2003; 42(4): 201 – 6.
  2. Tyssandier V et al. Effect of tomato product consumption on the plasma status of antioxidant microconstituents and on the plasma total antioxidant capacity in healthy subjects. J Am Coll Nutr, 2004; 23(2): 148 – 56.
  3. Böhm V, Bitsch R. Intestinal absorption of lycopene from different matrices and interactions to other carotenoids, the lipid status, and the antioxidant capacity of human plasma. Eur J Nutr, 1999; 38(3): 118 – 25.
  4. Rao AV. Processed tomato products as a source of dietary lycopene: bioavailability and antioxidant properties. Can J Diet Pract Res, 2004; 65(4): 161 – 5.
  5. Erdman JW Jr, Ford NA, Lindshield BL. Are the health attributes of lycopene related to its antioxidant function? Arch Biochem Biophys, 2009; 483(2): 229 – 35.