Sirotka in sinteza beljakovin pri starejših

Nekje med 28. in 36. letom starosti nas večina doseže prelomno točko, ko se – še posebej telesno – nehamo razvijati in začnemo starati. Fiziološke funkcije in zmožnost pomnjenja z leti upadata. To velja tudi za sposobnost izgradnje skeletnega mišičnega tkiva.

Do povečane izgradnje mišičnega tkiva oz. hipertrofije pride vedno, kadar je razpad mišičnih beljakovin (katabolizem) manjši od nastjanja novih (anabolizem). Dokazano je, da lahko enkraten intenziven trening z utežmi poveča nastajanje novih beljakovin do 48 ur po zaključku treninga. Ali bo oz. v kakšnem obsegu bo prišlo do izgradnje novih beljakovin, pa je med drugim odvisno tudi od tega, ali je na voljo dovolj hranilnih snovi, predvsem beljakovin (več v članku Regeneracija).

Kako količina zaužitih beljakovin vpliva na anabolične procese pri starješih?

Raziskave so pokazale, da lahko sirotka pri starejših ljudeh pozitivno vpliva na količino mišične in kostne mase in tako funkcionalno sposobnost. Dodajanje sirotkinih beljakovin v kombinaciji z vadbo proti uporu pozitivno vpliva na regeneracijo in prirast mišične mase ter morda celo zmanjša obseg mikropoškodb in posledično tudi vnetje (muskelfiber). Večino učinkov verjetno lahko pripišemo aminokislinam z razvejano verigo (BCAA), predvsem levcinu, ki jih je v v sirokinih beljakovinah več kot v drugih beljakovinskih virih.

Nedavna kanadska raziskava (Yang Y et al.), opravljena na McMaster University, je preučevala vpliv različnih količin zaužitega sirotkinega beljakovinskega izolata na sintezo mišičnih beljakovin z in brez predhodne vadbe proti uporu pri starejših ljudeh.

V raziskavi je sodelovalo 37 moških starih 71 +- 4 leta, ki so bili razdeljeni v 4 skupine. Vsi so z eno nogo opravili eno serijo iztega kolena na napravi do odpovedi. Po opravljeni seriji prva skupina testirancev dodatka izolata sirotkinih beljakovin ni dobila, druga skupina je zaužila 10 g, treja 20 g in četrta 40 g. Vsi testiranci so dobili tudi infuzijo markerjev beljakovinskega obrata v telesu, opravljena pa je bila tudi obojestranska biopsija stranske glave štiriglave stegenske mišice (m. vastus lateralis).

V naslednjih urah so raziskovalci spremljali presnovo mišičnih beljakovin v obeh nogah testirancev. Rezultati so pokazali, da je vadba proti uporu spodbudila izgradnjo beljakovin pri vseh testirancih, vendar bistveno bolj pri tistih, ki so zaužili izolat sirotkinih beljakovin; sinteza beljakovin je bila večja za 13% (10 g), 44% (20 g) in 91% (40 g). Poleg tega je zaužitje sirotkinega izolata spodbudilo izgradnjo beljakovin tudi v neobremenjeni nogi.

Literatura

  1. Yang Y et al. Resistance exercise enhances myofibrillar protein synthesis with graded intakes of whey protein in older men. Br J Nutr, 2012; 108(10): 1780 – 1788.
  2. Moore DR et al. Ingested protein dose response of muscle and albumin protein synthesis after resistance exercise in young men. Am J Clin Nutr, 2009; 89(1): 161 – 168.