Izboljšajte prehranske navade, prevzemite nadzor nad svojim zdravjem, počutjem in izgledom. Postanite vitalnejši, vitkejši, telesno in mentalno sposobnejši.

Online prehransko izobraževanje in coaching

Na zdrav način do boljšega psihofizičnega stanja

Naš program vam lahko pomaga do bistvenih sprememb telesne sestave, izboljšanja počutja in nivoja energije. Še pomembneje pa je, da lahko to potem tudi vzdržujete ali nadgradite, saj boste opremljeni z vsem potrebnim znanjem in imeli sistem, s katerim boste lahko uspešno krojili svoje življenje.

Prevzemite nadzor nad vašim zdravjem in počutjem

Nikoli več se vam ne bo treba posluževati restriktivnih diet in drugih neživljenjskih metod. Še več, vedeli boste, da so in zakaj so te metode neučinkovite in pogosto celo zdravju in počutju škodljive.

Prilagojeno vašim potrebam in življenju

Ne predpisujemo diet, ne vsiljujemo striktnih pravil, ki so nekompatibilna z vašim življenjem, preferencami itd., podamo pa potrebno znanje in vam pomagamo osvojiti nabor zdravih prehranskih in prehranjevalnih navad. Razvili boste navade, ki bodo postale del vas, del vašega vsakdana, in vam pomagale do vitkejšega, vitalnejšega telesa in večje mentalne kapacitete.

Zasnovano na znanosti

Sistem smo zasnovali na podlagi strokovnih dognanj in dolgoletnih izkušenj z najrazličnejšimi strankami. Cenim.se ekipa trenerjev spremlja razvoj na strokovnih področjih prehrane, vadbe in psihologije in nove ugotovitve uporablja pri izpopolnjevanju prehranskega coachinga in vsakodnevnem delu s strankami v fizičnih vadbenih centrih.

Kaj dobite?

Prehranski kurikulum je iz dveh delov in obsega več kot 30 lekcij, ki so razdeljene v 12 modulov. Z lekcijami pridobite vse potrebno znanje za razumevanje koncepta zdravega prehranjevanja in da se vam nikoli več ne bo treba spraševati, kaj in koliko naj jeste.

Lekcije so razumljive in večinoma enostavne, tako kot mora biti tudi prehranjevanje. Za vsako lekcijo porabite 10 do 20 minut.

Za celoten kurikulum si lahko vzamete kolikor časa želite; lahko ga predelate v treh tednih ali pa v petih mesecih. Večina strank ga predela v osmih do dvanajstih tednih, torej en do dva modula na teden.

Na koncu vsakega modula in nekaterih vmesnih lekcij dobite tudi vprašalnik oz. test, s katerim preverite in okrepite znanje, ki ste ga pridobili s preteklimi lekcijami. Vprašalniki so sestavljeni tako, da spodbujajo pomnenje in razumevanje, ne da vas obremenjujejo in frustrirajo.

Prehranski coaching obsega tri module, dva teoretična in enega praktičnega. Praktični modul obsega eno domačo nalogo in 5 navad. Sestavili smo nabor prehranskih in prehranjevalnih navad, ki so bistvene za preoblikovanje vedenja in miselnosti v kontekstu prehranjevanja in tudi širše. Ta nabor lahko kasneje tudi sami dopolnjujete.

Preoblikovanje vedenja in miselnosti vas bo postavilo na pot smiselnega, zdravega, neobremenjenega prehranjevanja in posledično bolj zdravega življenjskega sloga.

Pogoj za dostop in začetek s coachingom je, da predelate prvi del prehranskega kurikuluma. Ta pogoj zagotavlja, da se prakse lotite oboroženi s primernim znanjem.

Za coaching je predvidenih 12 tednov; vsaka dva tedna dobite novo nalogo oz. navado, ki jo morate vaditi. Vendar pa je, podobno kot za kurikulum, tudi dolžina coachinga prilagodljiva.

Kuhinja. S programom dobite neomejen dostop do Kuhinje – iskalnikov po podatkovnih zbirkah živil in receptov / obrokov in aplikacij za sestavljanje obrokov ter spreminjanje in prilagajanje obstoječih receptov lastnim potrebam.

V podatkovni zbirki živil imamo večino generičnih živil in dnevno naraščajoče število izdelkov različnih blagovnih znamk z do 138 navedenimi hranilnimi vrednostmi. Živila in izdelke ter njihove hranilne vrednosti lahko pregledujete, si jih shranite med priljubljene in jih kombinirate v obroke oziroma recepte, ki imajo avtomatično izračunane hranilne vrednosti.

Obroke oz. recepte si lahko shranite, jih označite kot zasebne ali pa dovolite javno objavo in s tem pomagate tudi drugim uporabnikom. Naša baza receptov se tako dnevno veča, saj člani prispevajo svoje kuharske mojstrovine. Recepte lahko s pomočjo aplikacije enostavno spremenite (dodate in odvzamete živila in spremenite njihove količine) in tako hranilno prilagodite lastnim potrebam.

Meritve in izračuni. S programom dobite dostop do aplikacije za različne fiziološke izračune (bazalna presnova, skupna dnevna presnova, poraba energije glede na srčno frekvenco itd.), makrohranilne izračune in razporeditev makrohranil glede na cilje, ter možnost periodičnega beleženja svojega napredka s pomočjo antropometričnih meritev.

Sistem odgovornosti. Za napredovanje morate v aplikaciji označiti, da ste prebrali lekcijo ali navado, oz. opraviti test znanja. Nihče vas ne preverja in vam gleda pod prste, a za svoja dejanja ste vseeno odgovorni. Sami sebi.

Podpora trenerja. Ves čas coachinga vam je na voljo tudi vam dodeljeni Vigor trener, ki ga lahko kontaktirate če oz. ko naletite na težavo oz. ko potrebujete dodatno pomoč ali razlago.

Kakšna je cena?

Polna cena 6-mesečnega coachinga je 300 EUR pri enkratnem plačilu ali 65 EUR / mesec pri plačilu na 6 mesečnih obrokov. Vsi prijavljeni na prednostno listo imajo 20% nižjo ceno (240 EUR oz. 52 EUR) in več možnosti za eno od razpisanih mest. Zaradi zagotavljanja kakovosti dela je število mest za posamezno obdobje namreč omejeno.