Izračun bazalnega metabolizma in skupne porabe energije po Harris-Benedict-ovi enačbi

Haris-Benedictova enačba za izračun bazalnega metabolizma temelji na telesni višini, teži, spolu in starosti. Edini parameter, ki ga ta enačba ne upošteva, je pusta telesna masa (skupna telesna masa – masa maščobnega tkiva). Zaradi tega je enačba primerna za vse razen za izredno mišičaste (enačba da premajhen rezultat) in izredno predebele (enačba da previsok rezultat) ljudi.

Izračunane vrednosti veljajo za zdrave ljudi, ki se povprečno prehranjujejo. Več o bazalnem metabolizmu »»

Izračun BMR

Starost: let
Teža: kg
Višina: cm
BMR: kcal/dan za moške
kcal/dan za ženske
Koliko ste telesno aktivni?
Skupna poraba : kcal/dan za moške
kcal/dan za ženske