Prehrana, telesna vadba in
zdravje v luči znanosti.

Do zdravega, aktivnega življenjskega sloga ljudem pomagamo že od leta 2001.

Živila, obroki, jedilniki

Aplikacija za sestavljanje obrokov in jedilnikov

V podatkovni zbirki imamo večino generičnih živil in naraščajoče število izdelkov različnih blagovnih znamk z do 138 navedenimi hranilnimi vrednostmi. Živila in izdelke lahko pregledujete in jih kombinirate v obroke oziroma recepte, ki imajo avtomatično izračunane hranilne vrednosti. Obroke lahko shranite, jih prilagajate, označite kot zasebne ali pa dovolite javno objavo in s tem pomagate tudi drugim uporabnikom. Javne obroke lahko s pomočjo naše aplikacije enostavno spremenite oz. hranilno prilagodite lastnim potrebam. Obroke lahko združujete v dnevne jedilnike, te pa v tedenske plane. Več o aplikaciji

Prehranski coaching in svetovanje

S spremembo vedenjskih vzorcev in navad do dolgoročno vzdržnih rezultatov

Želite, da vam pomagamo urediti prehrano in doseči želene cilje? Pridružite se polletnemu programu strukturiranega prehranskega coachinga, s katerim vam bomo pomagali do boljših prehranskih in drugih navad in dolgoročno vzdržnih rezultatov. Postanite vitalnejši, vitkejši, telesno in mentalno sposobnejši. Prevzemite nadzor nad svojim življenjem in posledično zdravjem, počutjem in telesnim izgledom. Več o programu

Pregledni članki strokovne literature in ostali prispevki

Cenimo znanost. Že od cca. leta 1995 spremljamo strokovni razvoj na področjih prehrane, vadbe in zdravja ter redno objavljamo članke na omenjene teme. Od leta 2006 tudi na Cenim.se.

Arhiv člankov

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Policiklični aromatski ogljikovodiki spadajo med najbolj razširjene organske onesnaževalce, od katerih so številni kancerogeni, mutageni in teratogeni, in, podobno kot heterociklični amini, v večjih količinah nastajajo tudi med (neprimernim) pečenjem mesa na žaru oz. pri zelo visokih temperaturah.

Beljakovine, kalcij, osteoporoza

V popularnih medijih se še vedno pojavljajo prispevki, ki opozarjajo, da beljakovine povzročajo “zakislenost / zakisanost telesa”, izplavljanje kalcija iz kosti in osteoporozo, ter v tem kontekstu priporočila o omejevanju uživanja beljakovin, predvsem tistih živalskega izvora.

Vse je v glavi

Mentalni vidiki programa hujšanja in oblikovanja telesa so bistvenega pomena za dosego zastavljenih ciljev. Uspeh je povezan in odvisen od treh ključnih dejavnikov – discipline, samokontrole in konsistentnosti.